Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αποσχόληση για 10, με ημερομίσθιο

Εργατικό και τεχνικό προσωπικό ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες του, με την μορφή της απασχόλησης µέχρι και 5 ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο για το …

Περισσότερα »

4 εργαζόμενοι ζητούνται για κάλυψη δημοτικών θέσεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ …

Περισσότερα »

ΥΕ και ΔΕ οι νέες προσλήψεις

Aνακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 10 ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων και ΔΕ τεχνιτών οικοδομικών έργων …

Περισσότερα »

40 προσλήψεις ανεξαρτήτου ηλικίας

Πρόσληψη του κατωτέρω κατ΄αριθμό και ειδικότητα προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών …

Περισσότερα »

5 προσλήψεις σε ∆ημοτικές υπηρεσίες

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του …

Περισσότερα »

O αριθµός επιπλέον θέσεων

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 …

Περισσότερα »

Για 3 άτομα 12μηνες θέσεις

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα έτος, 3 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ …

Περισσότερα »

Θέσεις απαχόλησης σε τομέα καθαριότητας

Ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει  …

Περισσότερα »

Από Δημοτικό Συμβούλιο καθορίστηκαν δεκάδες θέσεις

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην έδρα …

Περισσότερα »

Δημοτικές θέσεις ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών, ο …

Περισσότερα »

Άτομα ζητούνται κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων …

Περισσότερα »

Αιτήσεις για πακέτο 47 προσλήψεων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, με σκοπό να αναλάβουν θέσεις στην ειδικότητα υδρονομέων άρδευσης για …

Περισσότερα »

Θέσεις διάρκειας 8 μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για 8 μήνες, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 3ηνες έως και 5μηνες

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την 19-3-2018 στο ∆ηµαρχείο Νέας Ζίχνης κατά …

Περισσότερα »

Από ∆ήµο ατομική πρόσληψη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ”, στο …

Περισσότερα »

Ωρομίσθιας απασχόλησης πρόσληψη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ως "1 ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Μονωδίας και …

Περισσότερα »

Πενθήμερη προθεσμία αιτήσεων μιας θέσης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για …

Περισσότερα »

Επιχείρηση Ύδρευσης χρειάζεται εργαζόμενους

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης …

Περισσότερα »